ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

เป็นคณะชั้นนำด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคมไทย

เป็นคณะชั้นนำด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคมไทย

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกของภาคใต้

ข่าวใหม่ล่าสุด

ปฎิทินและกิจกรรม

สารจากคณบดี

ปัจจุบันคณะการแพทย์แผนไทย ม.อ. มีหลักสูตรการเรียนการสอน 2 แบบ คือ

  1. 1. หลักสูตรแบบ Degree มี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการนวดไทย
  2. 2. หลักสูตรแบบ Non-degree ที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตร มี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง และหลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับ และขอขอบคุณผู้สนใจเรียนกับคณะการแพทย์แผนไทย ม.อ. ทุกท่าน

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
image