ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

เป็นคณะชั้นนำด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคมไทย

เป็นคณะชั้นนำด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคมไทย

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกของภาคใต้

TCAS '65

แผนการรับนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย
ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

ข่าวใหม่ล่าสุด

ปฎิทินและกิจกรรม