ตราสัญลักษณ์

คณะการแพทย์แผนไทยใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีชื่อคณะกำกับอยู่ด้านล่างตราสัญลักษณ์ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

มหาพิชัยมงกุฎ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์

จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจำพระบรมราชวงศ์จักรี

ม.อ. คือ อักษรย่อพระนามเดิมสมเด็จพระบรมราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช

สงขลานครินทร์ คือ พระอิสริยยศที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมในพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เสมือนทรงเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2446

คณะการแพทย์แผนไทย คือ ชื่อของคณะการแพทย์แผนไทยอยู่ด้านล่างตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดอกบุนนาค

กำหนดบุนนาคเป็นต้นไม้และดอกไม้ประจำคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บุนนาคเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุยืนนานเปรียบเสมือนกับประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของการแพทย์แผนไทย ทุกส่วนของบุนนาค มีประโยชน์ทางยา โดยเฉพาะเกสรดอกบุนนาคจัดอยู่ในพิกัดของเกสรทั้งห้า ทั้งเจ็ด และทั้งเก้า มีรสยาสุขุม สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบของตำรับยาที่เตรียมขึ้นใช้กับทุกเพศทุกวัย

  • ชื่อวิทยาศาสตร์: Mesua ferrea L.
  • ชื่อวงศ์: Calophyllaceae
  • ลักษณะ: เป็นพืชยืนต้น สูง 15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง เรือนยอดเป็นพุ่มทึบรูปกรวยคว่ำ ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดงเข้มสวยงาม สีคล้ายยอดมะม่วงอ่อน ใบเดี่ยวรูปเรียวยาวแคบ ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มด้านล่างสีเขียวอ่อนเกือบขาว ดอกออกเป็นช่อๆ ละ 3-4 ดอก กลีบดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนเกสรตัวผู้มีจำนวนมากกระจุกเป็นฝอยสีเหลืองสดใส ดอกมีกลิ่นหอม

สีเหลืองเกสรบุนนาค

สีประจำคณะการแพทย์แผนไทยคือสีเหลืองเกสรดอกบุนนาค

เป็นสีผสมระหว่างสีเหลืองและสีเขียว (สีเหลืองเป็นสีสัญลักษณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และสีเขียวเป็นสีสัญลักษณ์ทางด้านการแพทย์) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2551

เพลงแพทย์แผนไทย

เป็นเพลงประจำคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื้อร้องและทำนองโดย: อาจารย์ปฏิญญา รัตนชล
ดนตรีบรรเลง : คุณมานะ รักษ์วงศ์

น้ำลมไฟ อยู่ในสมดุล ธาตุดินอุ่น โอบรับลมน้ำไฟ
ล้วนเช่นกัน ไม่ว่าชาติพันธ์ใด หากไม่สมดุล เกิดเป็นโรคภัย
หยั่งรากลงดิน คือบุนนาคเรา ใต้ร่มเงา อุ่นของดอกศรีตรัง
สามัคคี พวกเราจะรวมพลัง ตราบดินฝังจะรวมกำลัง
เพื่อสืบศาสตร์ของคนไทย

แต่ก่อนมา โบราณคนไทยมีตำรายา
เพื่อรักษาโรคร้ายให้หาย ร่างกายสุขเหมือนเคยเป็น
ถึงเงียบหาย ไม่ท้อแม้คนกะเกณฑ์
พวกเราจะไม่ไหวเอน และเราจะต้องก้าวไป

จะกี่ปี เรามีเรามีเพื่อนเป็นกำลังใจ
จะฝ่าฟัน อุปสรรคที่มีไม่คิดจะไหวหวั่น
เพราะนี่คือภูมิปัญญา ผ่านกาลเวลาช้านาน
จะคงไว้ชั่วลูกชั่วหลาน สัญญาของแพทย์แผนไทย