บำบัดรักษาด้วยศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยด้วยคุณภาพมาตรฐาน HA

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ เป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกของภาคใต้ เปิดให้บริการฟื่นฟู บำบัด รักษาโรคด้วยศาสตร์การเพทย์แผนไทย ด้วยการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพตามมาตรฐาน HA

บริการและสิทธิเบิกจ่าย
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.30 น. หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์

ประเภทการให้บริการของโรงพยาบาล


หมวดการรักษา
ตรวจวินิจฉัยโรค, นวดบำบัดรักษา
นิ้วล็อค, นิ้วซ้น, ปวดตึงกล้ามเนื้อ
หัวไหล่ติด, ข้อเท้าแพลง, คอตกหมอน
ฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาต, อัมพาตใบหน้า
อาการปวดไมเกรน, อาการภูมิแพ้, นวดคัดท้อง
ฯลฯ
รายละเอียด

หมวดการบริการผดุงครรภ์
คอร์สมารดาหลังคลอด
คอร์สนวดเต้านม แก้ภาวะน้ำนมน้อย
นวดเต้านม
ประคบสมุนไพร
อบสมุนไพร (สด)
นวดบำบัดมารดาระยะใกล้คลอด
รายละเอียด
แนะนำ

อัตราค่าบริการ

แพทย์แผนไทยและบุคลากร


แพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติผู้ให้บริการนวดรักษาในโรงพยาบาล


แผนที่และสถานที่ตั้ง

แผนที่ Google Maps


สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ.
อาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. 0-7428-2710
และ 0-7428-2711