ดูบทความทั้งหมด

บทความทางการแพทย์แผนไทย, บทความวิจัย, บทความทั่วไป ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมของคณะทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม
บทความ > โครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน : เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน : เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

8 พ.ค. 2555 12:00 AM
999

งานบริการวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติตำบลพะตง ได้จัดโครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน : เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ณ วัดควนเนียง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555[size=4]*** อ่านรายละเอียดในบทความ [b][u]“สาระความรู้จากการจัดโครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ ชุมชน : เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” [/u][/b][/size]