Photos

ต้อนรับสภาการแพทย์แผนไทย 63

07-01-2020

แพทย์แผนไทยสู่ชุมชน ครั้งที่ 2

19-10-2019

พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย 2562

22-09-2019

ต้อนรับนักศึกษามาเลเซีย 2562

13-09-2019

งานปริญญารุ่น 11/2561

08-09-2019

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

02-08-2019

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 62

23-03-2019

โครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 62

16-03-2019

กีฬาหมอยา 62

15-03-2019

โครงการประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์และหลักสูตรคณะฯ 2562

14-03-2019

ต้อนรับมหาวิทยาลัยจากยูหนาน

04-12-2018

วันลอยกระทง ม.อ. 2561

22-11-2018

งานรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

20-09-2018

งานไหว้ครูการแพทย์แผนไทย 61

18-09-2018

ม.อ.วิชาการ 61

17-08-2018

งานทำบุญโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 2561

10-07-2018

งานวิเทศคณะนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน

05-06-2018

สงกรานต์ 2561

10-04-2018

ตอนรับคณะจากอินโดนีเซีย

30-03-2018

ประเมิน EdPEx 2561

11-01-2018

งานรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

29-09-2017

พิธีไหว้ครูคณะการแพทย์แผนไทย 2560

09-09-2017

วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2560

02-09-2017

งาน ม.อ.วิชาการ 2560

17-08-2017

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61

10-08-2017

กิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน 60

20-07-2017

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

15-07-2017

ต้อนรับคณะจากมาเลเซีย

07-07-2017

ต้อนรับมหาวิทยาลัยจีน

06-07-2017

สงกรานต์ 2560

19-04-2017

สัมมานาอาจารย์แหล่งฝึกด้านผดุงครรภ์ไทย 60

16-03-2017

สภามหาวิทยาลัยดูงาน รพ.การแพทย์แผนไทย 60

18-02-2017

นักศึกษาจีนทำกิจกรรม 60

10-02-2017

ตอนรับท่านทูต

09-02-2017

ทำบุญโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ปี 2559

10-01-2017

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

11-10-2016

บัณฑิตรุ่นที่ 8

27-09-2016

วันมหิดล 2559

17-09-2016

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย 2559

10-09-2016

ปฐมนิเทศ 59

11-08-2016

สัมมานาอาจารย์แหล่งฝึก 59

08-08-2016

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ

21-06-2016

สปาฮาลาล 59

25-04-2016

ปัจฉมนิเทศ 2558

22-04-2016

ประชุม CPG ครั้งที่ 2

29-02-2016

งานประชุมวิชาการวันที่ 2

25-12-2015

งานประชุมวิชาการระดับการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1

23-12-2015

แถลงข่าวงาน 10 ปี

16-12-2015

นักศึกษามาเลเซีย

09-12-2015

การประชุม CPG

03-12-2015

บัณฑิตรุ่นที่ 7 - 2558

26-11-2015

วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

29-10-2015

พิธีไหว้ครูคณะการแพทย์แผนไทย 2558

12-09-2015

ม.อ.วิชาการ 2558

21-08-2015

ปฐมนิเทศนักศึกษา 2558

06-08-2015

โครงการ EdPEx

21-05-2015

สัมนาอาจารย์แหล่งฝึกและอาจารย์นิเทศก์

08-05-2015

ทำบุญคณะ 2558

23-04-2015

นักศึกษาเยอรมัน

12-02-2015

งานลอยกระทง มอ. 2557

06-11-2014

พิธีไหว้ครูคณะการแพทย์แผนไทย 2557

13-09-2014

วันรับปริญญาบัตร 2557

01-09-2014

ม.อ. วิชาการ 2557

14-08-2014

ปฐมนิเทศ 57

01-08-2014

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการแพทย์ มข

30-07-2014

งานวิเทศ 24-7-57

24-07-2014

ประเมิณคุณภาพภายใน 57

17-07-2014

อบรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 2557

09-07-2014

โครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน ครั้งที่ 2/57

10-06-2014

supply chain 57

30-05-2014

ทำบุญคณะประจำปี 2557

25-04-2014

การสัมมานาแพทย์แผนไทย 2557

20-03-2014

สัมมานาอาจารย์แหล่งฝึก 2557

18-03-2014

ปักฉิมนิเทศ 2557

04-03-2014

Seminar Project 56

20-02-2014

China Visit 2

07-02-2014

China student visit

20-01-2014

วันประโยชน์ 2556

21-09-2013

Kunming Medical University

18-09-2013

บัณฑิตรุ่น 5 2556

16-09-2013

ม.อ.วิชาการ 2556

16-08-2013

China 8-56

08-08-2013

พีธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย 2556

29-06-2013

สถาบันการแพทย์แผนไทยดูงาน 2556

25-06-2013

งานสงกรานต์ 2556

11-04-2013

แพทย์แผนไทยปันน้ำใจสู่ชุมชน 2555

09-02-2013

แพทย์แผนไทยสู่ชุมชน ครั้ง 2-2555

08-02-2013

Best practices

26-09-2012

วันมหิดล 2555

24-09-2012

การจัดทำสื่อวีดีทัศน์

28-08-2012

ม.อ.วิชาการ 2555

16-08-2012

อบรม รพ.สต. 2555

09-08-2012

วิเทศนักศึกษาจีน

24-07-2012

การแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 1/55

20-07-2012

การประเมินคุณภาพภายใน 55

19-07-2012

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย 55

30-06-2012

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

08-06-2012

สัมมานาแหล่งฝึก 2555

09-02-2012

ดูงาน2555

20-01-2012

Yunnan

02-12-2011

QAเวทีคุณภาพ

15-09-2011

ม.อ.วิชาการ54

15-08-2011

ออกชุมชน54

23-07-2011

รพ.สต.54

21-07-2011

mou54

11-07-2011

พิธีไหว้ครู54

25-06-2011

ปฐมนิเทศ54

03-06-2011

โครงงานวิจัย 54

17-02-2011

สัมนานาแหล่งฝึกฯ 54

16-02-2011

นักศึกษาจีน 54

19-01-2011

ทูตฟินแลน์

11-10-2010

บัณทิตรุ่น 2-52

12-09-2010

รพ.สต.53

23-08-2010

ม.อ.วิชาการ 53

17-08-2010

หมอเขียว 53

17-08-2010

ปฐมนิเทศปี 2553

04-06-2010

ไหว้ครู 53

04-06-2010

ภูฎาณ 53

01-06-2010

novi sad 2553

15-02-2010

โครงงานวิจัย 53

12-02-2010

ประชุมเครือฯ 12-2553

11-02-2010

สัมมานาแหล่งฝึกฯ 52

21-12-2009

วันลอยกระทง 2552

02-11-2009

เปิดโรงพยาบาล 2552

29-10-2009

ดร.กฤษณษา ไกรสินธุ์

26-10-2009

บัณฑิตรุ่น 1-51

21-09-2009

ม.อ.วิชาการ 2552

16-08-2009

ไหว้ครู 2552

20-06-2009

ปฐมนิเทศ 2552

29-05-2009

พิธีไหว้ครูปี 2551

14-06-2008

ม.อ.วิชาการ 2550

16-08-2007

รับเสื้อกราว 2550

18-06-2007

พิธีไหว้ครู 2550

16-06-2007

ออกค่ายเขาติง 2550

26-01-2007

ม.อ.วิชาการตรัง 2549

24-11-2006

วันมหิดล 2549

24-09-2006

ม.อ.วิชาการ 2549

16-09-2006

ค่ายมหิดล 2549

09-09-2006

พิธีไหว้ครู 2549

17-06-2006

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2549

03-06-2006

กิจกรรมรับน้อง 2549

30-05-2006

ลอยกระทง 2549

02-04-2006

พีธีไหว้ครูปี 2548

26-11-2005