หมวดการรักษา
# รายการ ค่าบริการ (บาท) เวลา / ครั้ง
1 นวดบำบัดรักษาโดยนักศึกษาฝึกงาน 250 1 ชั่วโมง
2 นิ้วล็อค, นิ้วซ้น/ข้อมือซ้น 150 15 นาที
3 ปวดตึงกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน (ชนิดเฉียบพลัน) เช่น ปวดตึงบ่า, ปวดตึงสะบัก, ปวดตึงเอว, ปวดตึงหลัง, ปวดตึงต้นคอ, ปวดตึงแขน, ปวดตึงน่อง เป็นต้น 100-300 10-30 นาที
4 ปวดตึงกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน (ชนิดเรื้อรัง) เช่น ปวดตึงบ่าเรื้อรัง, ปวดตึงสะบักเรื้อรัง, ปวดตึงเอวเรื้อรัง, ปวดตึงหลังเรื้อรัง, ปวดตึงต้นคอเรื้อรัง, ปวดตึงแขนเรื้อรัง, ปวดตึงน่องเรื้อรัง เป็นต้น โดยอาการเป็นๆ หายๆ 300-450 30-45 นาที
5 หัวไหล่ติด, ข้อเท้าแพลง, คอตกหมอน, รองช้ำ/ปวดส้นเท้าเรื้อรัง, ยอกหลัง (ปวดหลังเนื่องจากกล้ามเนื้อหลังอักเสบ), นวดแก้ปัญหามดลูก, ปวดประจำเดือน 300-450 30-45 นาที
6 ฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาต, อัมพาตใบหน้า, หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท, จับโปงเข่า (ปวดเข่าเนื่องจากเข่าเสื่อม), นวดแก้ปัญหาระบบการย่อยและการขับถ่าย, อาการปวดไมเกรน, อาการภูมิแพ้, นวดคัดท้อง 500 1 ชั่วโมง
7 อาการนอนไม่หลับเรื้อรัง 600 1.5 ชั่วโมง
8 ค่าทำแผล 70
หมวดการส่งเสริมสุขภาพ
# รายการ ค่าบริการ (บาท) เวลา / ครั้ง
1 นวดปรับสมดุลร่างกายโดยแพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ 280 1 ชั่วโมง
2 นวดปรับสมดุลร่างกายโดยนักศึกษาฝึกงาน 140 1 ชั่วโมง
3 ประคบสมุนไพร 200 1 ชั่วโมง
4 อบไอน้ำสมุนไพร 200 1 ชั่วโมง
5 วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนโดยอายุรเวท 300 1 ครั้ง
6 ตรวจวินิจฉัยโรคทางอายุรกรรม 50 1 ครั้ง
7 ตรวจพิเศษทางเวชกรรมไทยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 200 1 ครั้ง
หมวดการบริการฝ่ายผดุงครรภ์
# รายการ ค่าบริการ (บาท) เวลา / ครั้ง
1 คอร์สมารดาหลังคลอด (1 คอร์ส 7 ครั้ง รวมค่าบริการทั้งหมด 8,000 บาท) 1200 / ครั้ง 3 ชั่วโมง
2 คอร์สนวดเต้านม แก้ภาวะน้ำนมน้อย 450 1.5 ชั่วโมง
3 นวดเต้านม 300 30 นาที
4 ประคบสมุนไพร 100 30 นาที
5 อบสมุนไพร (สด) 100 30 นาที
6 นวดบำบัดมารดาระยะใกล้คลอด (ช่วง 7-9 เดือน) 500 1 ชั่วโมง
สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับการรักษา
รายการ ราคา (บาท) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย มอ.
การเบิกจ่าย อัตราการเบิกจ่าย การเบิกจ่าย อัตราการเบิกจ่าย การเบิกจ่าย อัตราการเบิกจ่าย
1.นวดบำบัด+ประคบสมุนไพรนวดแก้อาการเช่น
-office syndrome
-หัวไหลติด
-ข้อเท้าแพลง
-คอตกหมอน
-ปวดบ่าเรื้อรัง
-ปวดหลัง
-หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
-ฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต
-อาการปวดประจำเดือน
-ปวดหัวไมเกรน
-ปวดเข่า และอาการอื่นๆ
150-500 บาท/ครั้งขึ้นกับอาการ ได้ ไม่เกินวันละ 1 ครั้งและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ ไม่เกิน 250 บาท/ครั้ง ได้ แล้วแต่หน่วยงานต้นสังกัด ได้ ครั้งละ ไม่เกิน 800 บาท
2.นวดบำบัดรักษาโรคช่องทางด่วนพิเศษ (EMS) ไม่ต้องลางาน ไม่ต้องลางาน ไม่ต้องเปลี่ยนชุด สำหรับผู้ทีมีอาการปวดเฉพาะจุด เช่น
-ปวดคอ
-ปวดบ่า
-ปวดไหล่
-ปวดแขน/ข้อมือ
-ปวดเข่า
-ปวดบั้นเอว
และจุดอื่นๆ
300 บาท/ครั้ง ได้ ไม่เกินวันละ 1 ครั้งและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ไม่เกิน 250 บาท/ครั้ง ได้ แล้วแต่หน่วยงานต้นสังกัด ได้ ครั้งละ ไม่เกิน 800 บาท
3.อบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรคและ/หรือฟื้นฟูโรคหอบ หืดหรือภูมิแพ้ 200 บาท ได้ ไม่เกินวันละ 1 ครั้งและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง เป็นไปตามสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานต้นสังกัด เป็นไปตามสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานต้นสังกัด ได้ ครั้งละ ไม่เกิน 800 บาท
4.ประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค 200 บาท ได้ ไม่เกินวันละ 1 ครั้งและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง เป็นไปตามสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานต้นสังกัด เป็นไปตามสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานต้นสังกัด ได้ ครั้งละ ไม่เกิน 800 บาท
5.นวดส่งเสริมสุขภาพ 280 บาท/ชม. 400บาท/1ชม.30 นาที 500บาท/2ชม. ไม่ได้ - ไม่ได้ - ไม่ได้ -
6.ยาแผนไทยประเภทที่ 1 คือ ยารักษาโรคในบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น ยาหม่องไพล น้ำมันไพล และยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาเขียวหอม ยาหอมนวโกฐ และอื่นๆต้องสั่งจ่ายยาโดยแพทย์แผนไทย ขึ้นอยู่กับยาแต่ละชนิด ได้ ไม่เกิน 250 บาท เป็นไปตามสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานต้นสังกัด เป็นไปตามสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานต้นสังกัด ได้ ครั้งละ ไม่เกิน 800 บาท
(*หมายเหตุ เป็นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสิทธิเบื้องต้น กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อท่านเข้ารับบริการ)