บำบัดรักษาด้วยศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานรินทร์ เป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกของภาคใต้ เปิดให้บริการฟื่นฟู บำบัด รักษาโรคด้วยศาสตร์การเพทย์แผนไทย

ตารางแพทย์ประจำวัน

เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์

ประเภทการให้บริการของโรงพยาบาล

มีการให้บริการแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่


หมวดการรักษา
ตรวจวินิจฉัยโรค, นวดบำบัดรักษา
นิ้วล็อค, นิ้วซ้น, ปวดตึงกล้ามเนื้อ
หัวไหล่ติด, ข้อเท้าแพลง, คอตกหมอน
ฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาต, อัมพาตใบหน้า
อาการปวดไมเกรน, อาการภูมิแพ้, นวดคัดท้อง
ฯลฯ
รายละเอียด

หมวดการส่งเสริมสุขภาพ
นวดปรับสมดุลร่างกาย
ประคบสมุนไพร
อบไอน้ำสมุนไพร
วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนโดยอายุรเวท
ตรวจวินิจฉัยโรคทางอายุรกรรม
ตรวจเวชกรรมไทยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รายละเอียด
แนะนำ

หมวดการบริการผดุงครรภ์
คอร์สมารดาหลังคลอด
คอร์สนวดเต้านม แก้ภาวะน้ำนมน้อย
นวดเต้านม
ประคบสมุนไพร
อบสมุนไพร (สด)
นวดบำบัดมารดาระยะใกล้คลอด
รายละเอียด

ตารางแพทย์ประจำวัน

อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล
พท.ธีรวัฒน์ สุดขาว
พท.สุพรรณิกา ใจสมัน
พท.สลิลทิพย์ ฟุ้งธรรมสาร
พทป.พิมพ์วิภา แพรกหา
พทป.คมจักร แก้วน้อย

วัน ช่วงเช้า (เวลา 8.30 - 12.00 น.) ช่วงบ่าย (เวลา 12.00 - 16.30 น.)
จันทร์ อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล
พทป.พิมพ์วิภา แพรกหา
อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล
พทป.พิมพ์วิภา แพรกหา
อังคาร อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล
พท.สุพรรณิกา ใจสมัน
อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล
พท.สุพรรณิกา ใจสมัน
พุธ อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล
พท.สลิลทิพย์ ฟุ้งธรรมสาร
อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล
พท.สลิลทิพย์ ฟุ้งธรรมสาร
พฤหัสบดี อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล
พทป.คมจักร แก้วน้อย
อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล
พทป.พิมพ์วิภา แพรกหา
ศุกร์ อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล
พท.ธีรวัฒน์ สุดขาว
อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล
พท.ธีรวัฒน์ สุดขาว
เสาร์ พทป.คมจักร แก้วน้อย
พท.สลิลทิพย์ ฟุ้งธรรมสาร
พทป.คมจักร แก้วน้อย
พท.สลิลทิพย์ ฟุ้งธรรมสาร

แพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติผู้ให้บริการนวดรักษาในโรงพยาบาล

พท.จตุพร คงสุขนิรันดร์
พท.ชนัญธิดา เดชวรรณ
พท.ยูไวรียะฮ์ หมานเส็น
พท.ปาลิตา สุรินยา
พท.เจษฎา แซ่หยัง
พท.พงศ์พัฒน์ ทองจันทร์
พท.พันธุ์ธัช เลี่ยวนโรปกรณ์
พท.ภัทรลภา เหล่าแก้ว

แผนที่และสถานที่ตั้ง

แผนที่แบบละเอียด


สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ.
อาคารคาเฟต(เดิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. 0-7428-2710
Fax. 0-7428-2711