Feb162021

ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2563 จำนวน 3 ระบบ

ประกาศให้นักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทยทุกระดับทุกชั้นปี (ตรี-โท-เอก) เข้าทำระบบประเมิน ในปีการศึกษา 2/2563 ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 5 เมษายน 2564 ได้แก่

  1. ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2/2563 คลิก
  2. ระบบประเมินรายวิชา ปีการศึกษา 2/2563 คลิก
  3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2/2563 คลิก

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์