Oct192020

เปิดรับสมัคร TCAS'64 รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

**ผู้สมัครไม่ต้องเป็นทายาทแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครทั่วไป**

รายละเอียดการรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสาร:

[อัพเดตข้อมูล 8 ม.ค. 2564]

- แจ้งปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม ปฏิทินดำเนินการสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภำยใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

-ประกาศรับสมัคร

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์