Jul242020

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ทุน Covid–19)

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid – 19) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

  1. ใบประกาศรับสมัครทุน
  2. ดาว์นโหลดใบสมัครแบบ (Word)
  3. หรือดาว์นโหลดใบสมัครแบบ (PDF)

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์