Oct022019

ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ระบบ

ประกาศให้นักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทยทุกระดับทุกชั้นปี (ตรี-โท-เอก) เข้าทำระบบประเมิน ในปีการศึกษา 1/2562 ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2562 ได้แก่

  1. ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 1/2562 คลิก
  2. ระบบประเมินรายวิชา ปีการศึกษา 1/2562 คลิก
  3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 1/2562 คลิก

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์