Aug292019

โครงการบริการวิชาชีพฟรีโดยนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจและดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

All rights reserved by TTME-PSU

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับบริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย วันละ 30 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คณะการแพทย์แผนไทยมีความยินดีเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับบริการ ตรวจและดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในโครงการบริการวิชาชีพ โดยนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีรายละเอียดดังนี้

ให้บริการ: วันละ 30 ท่าน (ช่วง 09.00 - 12.00 น. 15 ท่าน และ ช่วง 13.00 - 16.00 น. 15 ท่าน) บริการตรวจและรักษาด้วยการนวด การประคบสมุนไพร และยาสมุนไพรสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจและรักษาโดยนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์แพทย์แผนไทย

ส่วนท่านใดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ป่วยต่อเนื่องนั้น นักศึกษาจะเป็นผู้นัดท่านเองในกรณีเป็นโรค/อาการที่นักศึกษาท่านนั้นสนใจและจะได้รับการรักษาตลอดจนจบโครงการ

วันเวลาและสถานที่

โดยให้บริการระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันต่อไปนี้

 • วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 14, 15 กันยายน 2562
 • วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 28, 29 กันยายน 2562
 • วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5, 6 ตุลาคม 2562
 • วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 12, 13 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
 • วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
 • วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26, 27 ตุลาคม 2562
 • วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2, 3 พฤศจิกายน 2562
 • วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16, 17 พฤศจิกายน 2562

ณ อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 ห้อง TTM 05 คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จองวันและเวลา

หากท่านใดมีความสนใจกรุณาจองวันละเวลาภายระบบออนไลน์ที่ลิงค์นี้
https://forms.gle/vdGUtGVc4Rnic2rJ7

หรือสแกน QR Code ที่นี่:

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมเพื่อการนวด
 • โครงการนี้เป็นการฝึกบริการวิชาชีพการนวดรักษาโรค/อาการของรายวิชาในหลักสูตรเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ. ใดๆทั้งสิ้น

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์