Oct222018

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยการนวดรักษาอาการข้อไหล่ติด

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยการนวดรักษาอาการข้อไหล่ติด ที่มีอาการปวดไหล่และไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้สุด มีอาการปวดเมื่อยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหรือเอามือติดตะขอเสื้อในไม่ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยของนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรับอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • เพศหญิงและชาย
 • อายุ 20-60 ปี
 • มีอาศาการเคลื่อนไหวของไหล่ผิดปกติ
 • หยุดการรักษาด้วยวิธีอื่นๆมาอย่างน้อย 1 เดือน

  นวดติดต่อกัน 3 วัน ติดตามผลการรักษาหลังนวด 1 สัปดาห์ มี 5 รอบ ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ.
 • รอบที่ 1 || 7,8,9 มกราคม 2562
 • รอบที่ 2 || 10,11,12 มกราคม 2562
 • รอบที่ 3 || 14,15,16 มกราคม 2562
 • รอบที่ 4 || 17,18,19 มกราคม 2562
 • รอบที่ 5 || 24,25,26 มกราคม 2562

มีช่วงเวลา 2 ช่วง

 • เช้า || 09.00 - 10.00 / 10.00 - 11.00 / 11.00- 12.00 น.
 • บ่าย || 13.00-14.00 / 14.00-15.00 / 15.00 -16.00 น.

สมัครและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • น.ส.ธุมวดี พุทธสุภะ 062-4377285
 • น.ส.มนัสวี ลูกจันทร์ 080-5229786

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์