Feb052018

แพทย์แผนไทยกับอาการปวดเข่า(2)

All rights reserved by TTME-PSU

จากบทความตอนที่แล้ว โรคยอดฮิตของกลุ่มผู้สูงอายุ ก็คือ อาการปวดเข่าหรือเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of Knee, OA knee) ส่วนใหญ่เป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไป(40-60ปี), เพศหญิงมากกว่าชาย, ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ หรือผู้ที่ใช้งานข้อเข่าประจำบ่อยหนักๆ เช่น การขึ้นลงบันไดวันละหลายๆรอบ หรือนักกีฬาบางประเภทเช่น บาส ฟุตบอล ยิมนาสติกฯลฯ รวมถึงการใช้งานในอิริยาบทที่ผิดท่าผิดทางเดิมๆซ้ำๆประจำ เช่น การนั่งชันเข่าฯลฯ โดยการดำเนินโรคข้อเข่าเสื่อมนี้ จะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป อาการเสื่อมของข้อจะสะสมไปเรื่อยๆ ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์โดยมีอาการปวดเข่า และไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากอะไรหรือผู้ป่วยมักบอกว่าอยู่ดีๆก็มีอาการปวดขึ้นมาเอง

อาการปวดเข่า ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์โดยอาการปวดแบบตื้อๆ บริเวณข้อเข่า ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจน หรืออาจระบุตำแหน่งได้ชัดเจนก็ได้ ส่วนใหญ่อาการเป็นมากขณะใช้งาน เช่น ยืนนานๆ เดินนานๆ เดินขึ้น-ลงบันได ส่วนใกญ่จะปวดขณะเดินลงบันได แต่พอพักการใช้งาน อาการปวดเข่าเหล่านี้จะลดลงไปได้บ้าง หากไม่รีบทำการรักษา อาการจะปวดแบบเรื้อรัง ทำให้รู้สึกรำคาญและรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ปัจจุบันการรักษาทางแพทย์โรคเข่าเสื่อมนี้ มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เริ่มตั้งแต่การลดการใช้งาน การรับประทานยา การฉีดยา และการผ่าตัด เป็นต้น โดยวิธีทั่วไปขั้นแรกของการรักษาจะเป็นการทำท่าบริหาร ลดการใช้งานร่วมกับการรับประทานยาแก้ปวดหรือกลุ่มต้านการอักเสบ

ในส่วนของแพทย์แผนไทยนั้นปัจจุบันได้รับการสนใจมากขึ้น เนื่องจากมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดเข่าอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควร และได้ผลของการรักษาที่ดี ซึ่งสามารถลดอาการปวดเข่าได้พอๆกับการประทานยาทางแผนปัจจุบัน ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรับประทานยาไปนานๆด้วย การรักษาทางแพทย์แผนไทยนั้นในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ทั้งการนวดบำบัดประคบสมุนไพร รวมถึงการพอกข้อด้วยยาสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดเข่า หรือการแปะยาสมุนไพร ก็สามารถใช้บรรเทาอาการปวดได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการรักษาทางแพทย์แผนไทยเองจะได้ผลดีแค่ไหน แต่ก็ต้องอย่าลืมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงสาเหตุการเกิดด้วย รวมถึงการทำท่าบริหารเพื่อบรรเทาอาการปวด และช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อร่วมด้วย

การรักษาอาการปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาอาการปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมได้ หากท่านใดเบื่อการรักษาแบบเดิมๆ หรือสนใจการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับการรักษาเดิมก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจและน่าลองด้วยเหมือนกัน

บทความโดย นายคมจักร แก้วน้อย แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์