Jun302017

มีปัญหาเรื่องประจำเดือนจะทำอย่างไรดี? (ตอนที่ 4)

All rights reserved by TTME-PSU

กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องของประจำเดือน เป็นเรื่องที่มีความละเอียด และมีความหลากหลายรูปแบบ ในครั้งนี้มาคุยกันในเรื่องของประจำเดือนกับอาการไข้ หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าไข้ทับระดู หรือระดูทับไข้ ซึ่งทางแพทย์แผนไทยเรียกว่า “โลหิตปกติโทษอันบังเกิดแต่ขั้วดี” มีลักษณะคือ เมื่อมีระดูมาทำให้เป็นไข้ไป 4 วัน 5 วัน ให้เชื่อม(เซื่องซึม)ไป ไม่รู้ว่าค่ำว่ารุ่ง แลนอนสะดุ้งหวาด เจรจาด้วยผี คนสมมติว่าขวัญไปกินเถื่อน(ขวัญที่ออกไปจากร่างกาย ทำให้มีอาการสะดุ้งผวา ตกใจง่าย) เพราะว่าโลหิตนั้นทำ เมื่อจะบังเกิดนั้นให้คลั่ง (กระวนกระวาย เพ้อ ฟั่นเฟือน) มักขึ้งโกรธ ให้สวิงสวาย (ใจหวิว คลื่นไส้ ตาพร่า จะเป็นลม) หาแรงมิได้ กระทำให้ตัวร้อนเป็นเปลว หาสมปฤดีมิได้ (ไม่มีสติหรือความรู้สึกตัว) (คัมภีร์มหาโชตรัต ตำราการแพทย์ไทยเดิม เล่มที่ 1 ฉบับชำระ พ.ศ.2550) โดยมียารักษาอาการดังกล่าว ได้แก่

  1. ยาประทุมเกสรา ประกอบด้วย จันทน์ทั้ง 2 อบเชยทั้ง 2 กระดอม บอระเพ็ด แห้วหมู สิ่งละ 2 ส่วน โกฐทั้ง 5 บัวน้ำทั้ง 5 สิ่งละ 4 ส่วน และเบญจกูลตามพิกัด ต้มตามวิธีให้กิน
  2. ยามหาทิพรส ประกอบด้วย โกฐทั้ง 9 เทียนทั้ง 7 เปราะหอม กระดอม บอระเพ็ด แห้วหมู มะตูมอ่อน ตรีผลา จุกโรหินี ผลสารพัดพิษ ผลจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู อบเชยทั้ง 2 สิ่งละ 2 ส่วน ดอกสะเดา 4 ส่วน ตรีกฏุกตามพิกัด บดทำแท่ง แทรกพิมเสนให้กิน
  3. ยาโอสถทิพคุณ ประกอบด้วย โกฐทั้ง 5 เทียนทั้ง 5 ผลจันทน์ ดอกจันทน์ จันทน์ทั้ง 3 สมอทั้ง 3 มะขามป้อม พริกไทย สิ่งละ 1 ส่วน อบเชย สมุลแว้ง ชะเอมเทศ กฤษณา กะลำพัก ชะลูด ขอนดอก แก่นสนสักขี บอระเพ็ด สิ่งละ 2 ส่วน แห้วหมู มะตูมอ่อน จุกโรหินี สังกรณี เนระพูสี สิ่งละ 3 ส่วน กระวาน กานพลู เทพธาโร แส้ม้าทะลาย โลดทะนง สิ่งละ 4 ส่วน เลือดแรด ฝางเสน สิ่งละ 5 ส่วน ดอกคำฝอย 6 ส่วน เบญจกูลตามพิกัด บดทำแท่งไว้ ละลายน้ำกระสายอันควรแก่โรค แทรกพิมเสน

ตารางแสดงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ ในตำรับ

ที่ สมุนไพร รสยา สรรพคุณ
1 จันทน์ทั้ง 2 (แดง-ขาว) ขมหอม แก้ไข้เพื่อดี แก้ตับพิการ บำรุงประสาทและหัวใจ
2 อบเชยทั้ง 2 (ไทย-เทศ) เผ็ดหวาน แก้ลมอัมพาต แก้ไข้สันนิบาต อ่อนเพลีย ขับผายลม
3 กระดอม ขม บำรุงน้ำดี ลดไข้
4 บอระเพ็ด ขมเย็น แก้ไข้ทุกชนิด ทำให้เจริญอาหาร บำรุงน้ำดี ทำให้เลือดเย็น
5 แห้วหมู เผ็ดขม ขับลม แก้แน่นหน้าอก แก้อาเจียน ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ
6 โกฐทั้ง 5 แก้ไข้จับสั่น ไข้เพื่อเสมหะ หืดไอ แก้โรคปอด ชูกำลัง บำรุงโลหิต แก้ลมในกองธาตุ
7 บัวน้ำทั้ง 5 ชูกำลัง บำรุงหัวใจ แก้อุจจาระธาตุ แก้ไข้เพื่อลมและโลหิต แก้ไข้รากสาด บำรุงครรภ์
8 เบญจกูล ร้อน กระจายกองลมและโลหิต แก้คูถเสมหะ แก้ลมพานไส้ บำรุงกองธาตุทั้งห้า
9 โกฐทั้ง 9 แก้ไข้จับ ไข้เพื่อเสมหะ หืดไอ แก้โรคปอด บำรุงโลหิต ชูกำลัง แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบสะอึก
10 เทียนทั้ง 7 แก้ลม เสมหะ และดีระคนกัน แก้พิษโลหิต แก้ปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้มุตกิจ บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง แก้ลมในท้อง แก้พรรดึก แก้ลมครรภ์รักษา
11 เปราะหอม เผ็ดขม แก้โลหิตที่เจือด้วยลมพิษ ขับลมในลำไส้
12 มะตูมอ่อน ฝาดร้อนปร่า เจริญอาหาร แก้ธาตุพิการ ขับผายลม บำรุงกำลัง
13 ตรีผลา เปรี้ยวฝาด แก้ปิตตะ วาตะ เสมหะ ในกองธาตุ ฤดู อายุ และกองสมุฎฐาน
14 จุกโรหินี ฝาดสุขุม สมานแผล แก้ท้องร่วง แก้อาเจียน แก้ไข้เพื่อโลหิต แก้ลมปลายไข้
15 ผลสารพัดพิษ เย็น แก้พิษร้อนทุกอย่าง แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้เซื่องซึม ดับพิษไข้บิด
16 ผลจันทน์ ขม ฝาด เปรี้ยว เผ็ด แก้ธาตุพิการ บำรุงกำลัง แก้ไข้ บำรุงหัวใจ ขับลม แก้จุกเสียด แก้ท้องร่วง แก้เสมหะโลหิต แก้ปวดมดลูก และบำรุงโลหิต
17 ดอกจันทน์ ขม ฝาด ร้อน บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ ขับลม แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บำรุงกำลัง
18 กระวาน เผ็ดร้อน แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับลม แก้แน่นจุกเสียด บำรุงกำลัง ขับโลหิต แก้ลมสันนิบาต แก้อัมพาต รักษาอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียน
19 กานพลู เผ็ด กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้ปวดฟัน แก้หืด แก้ลม แก้เหน็บชา แก้พิษโลหิต พิษน้ำเหลือง ขับน้ำคาวปลา แก้ธาตุทั้งสี่พิการ แก้ซางต่างๆ
20 ดอกสะเดา ขม แก้พิษโลหิต กำเดา บำรุงธาตุ ขับลม
21 ตรีกฏุก เผ็ดร้อน แก้วาตะ เสมหะ ปิตตะวาตะ ในกองธาตุ ฤดู อายุ และกองสมุฎฐาน
22 ขอนดอก จืด บำรุงตับ ปอด หัวใจ บำรุงครรภ์ แก้ลมวิงเวียน แกไข้ร้อนเพื่อตรีโทษ
23 แก่นสน ขมฝาดเผ็ดมัน แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้ แก้เสมหะ กระจายลม บำรุงไขกระดูกและข้อ
24 สักขี ร้อนฝาดเมา แก้รัตตะปิตตะโรค แก้ไข้พิษ
25 สังกรณี ขม แก้ร้อนในกระหายน้ำ ดับพิษไข้ทั้งปวง ถอนพิษไข้กาฬ ลดความร้อน
26 เนระพูสี สุขุม เจริญอาหาร ดับพิษไข้
27 เทพธาโร ร้อน แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ แก้ปวดท้อง ขับลมในลำไส้ บำรุงธาตุ
28 แส้ม้าทะลาย จืดเย็นติดเมา แก้พิษร้อน แก้โรคผิวหนัง ประดง ผื่นคัน แก้เมื่อยหลัง บำรุงกำลัง
29 โลดทะนง ร้อน ถอนพิษ แก้พิษงู แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หืด แก้วัณโรค เคล็ดขัดยอก
30 เลือดแรด มันคาว บำรุงโลหิต แก้ช้ำใน กระจายโลหิตที่คั่งค้าง
31 ฝางเสน ขื่นขมหวานฝาด บำรุงโลหิต ขับประจำเดือน ทำให้โลหิตเย็น แก้ธาตุพิการ แก้ร้อน แก้โลหิตออกทางทวารหนักเบา
32 ดอกคำฝอย หวานร้อน ขับระดู บำรุงประสาท บำรุงหัวใจ บำรุงโลหิต ขับเหงื่อ ระงับประสาท
33 มะขามป้อม เปรี้ยวฝาดขม แก้กระหายน้ำ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้ไข้ตัวร้อน แก้พิษ
34 พริกไทย เผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ บำรุงธาตุ เจริญอาหาร แก้ลมอัมพฤกษ์ ขับเหงื่อ
35 สมุลแว้ง ร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน และลมที่ทำให้ใจสั่น แก้พิษหวัด กำเดา แก้ธาตุพิการ
36 กฤษณา ขม คุมธาตุ บำรุงโลหิตและหัวใจ แก้ลมวิงเวียน บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ
37 กะลำพัก ขม แก้ลม แก้ไข้
38 ชะลูด หอมเย็น ขับผายลม แก้ปวดในท้อง บำรุงหัวใจ บำรุงครรภ์ แก้ดีพิการ แก้ไข้ แก้ปวดบวม

จากการวิเคราะห์ตำรับยาทั้ง 3 ตำรับ พบว่า ทุกตำรับจะมีรสยาออกไปทางขม เผ็ดร้อน และมี บอระเพ็ด แห้วหมู อบเชย และโกฐ ซึ่งมีสรรพคุณในการลดไข้ทุกชนิด แก้ไข้เรื้อรัง ขับเหงื่อ ขับลม ชูกำลัง อีกทั้งในแต่ละตำหรับนั้นมีตัวยาที่ช่วยบำรุงเลือด บำรุงหัวใจ บำรุงธาตุในร่างกายประกอบกันไปด้วย ซึ่งช่วยลดอาการไข้ตัวร้อนได้โดยไม่กระทบกับประจำเดือน

อ้างอิง:

  1. ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) เล่มที่1 ฉบับชำระ พ.ศ.2550
  2. รายงานปฏิบัติการคณาเภสัช คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. เครื่องยาไทย 1. วุฒิ วุฒิธรรมเวช
  4. www.phargarden.com
  5. www.thaicrudedrug.com
  6. www.samunpri.com

บทความโดย นางสาวสลิลทิพย์ ฟุ้งธรรมสาร นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์