Jul182017

แจกฟรี! หนังสือตำรับยาบุดขาว

บทนำ: หนังสือบุดขาวรวบรวมตำรับของนายลอย มุกดา และนายวงศ์ พิมท่าทอง จากพื้นที่รอบเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีประโยชน์ต่อการนำไปศึกษาพัฒนาต่อยอดการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในอดีต และประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาให้กับผู้ป่วยในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยในสถานศึกษาดาว์โหลด

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์