Apr292016

ภาวะไขมันในเลือดสูง

ภาวะไขมันในเลือดสูงคืออะไร???

ภาวะไขมันในเลือดสูง คือ ภาวะที่ร่างกายมีค่าระดับไขมันในเลือดสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในการการแพทย์ได้กำหนดค่าของไขมันไว้ดังนี้

  1. ระดับโคเลสเตอรอลรวมสูง(Total Cholesterol, TC): ค่าปกติ ต่ำกว่า 200 มล./ดล.
  2. ระดับ Low Density Lipoprotein-Cholesterol (LDL-C): ค่าปกติ ต่ำกว่า 100 มล./ดล.
  3. ระดับ High Density Lipoprotein-Cholesterol (HDL-C): ค่าปกติ 40-60 มล./ดล.
  4. ระดับไตรกลเซอร์ไรด์สูง(Triglyceride, TG): ค่าปกติต่ำกว่า 150 มล./ดล.
  5. ระดับไขมันผิดปกติแบบใดแบบหนึ่งร่วมกัน2อย่างขึ้นไป

สาเหตุการเกิด???

ภาวะไขมันในเลือดสูงเกิดจากการที่ร่างกายเผาผลาญอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล ไขมัน และเนื้อสัตว์ ฯลฯ อวัยวะที่ทำหน้าที่สร้างโคเลสเตอรอลคือ ตับ สารอาหารที่กระตุ้นในการสร้างโคเลสเตอรอล ได้แก่ ไขมันอิ่มตัว เช่น น้ำมันจากสัตว์ น้ำมันปาล์ม นม เนย ฯลฯ พูดง่ายๆคือ ถ้าเรารับประทานอาหารประเภท ไขมัน เนื้อติดมัน เนื้อสัตว์ ของทอดๆมันๆก็จะทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงแน่นอน

อาการแสดง???

ระยะแรกเริ่มจะยังไม่แสดงอาการใดๆ อาจมีอาการแสดงที่เป็นการเจ็บป่วยทั่วไป เช่น มึนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หรืออาการเจ็บหน้าอกข้างซ้าย แบบพักๆ ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่จะทราบได้จากการตรวจร่างกายประจำปี แต่ปัจจุบันพบว่าแนวโน้มของการเกิดโรคนี้จะพบในผู้ที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากอาหารที่รับประทานส่วนใหญ่เป็นประเภทเนื้อสัตว์ อาหารที่มีพลังงานสูง และไม่ค่อยรับประทานผักผลไม้หรือออกกำลังกาย

การรักษา???

หลักการง่ายๆในการรักษา คือ การเอาของเก่าออกและไม่เอาของใหม่เข้าไปเพิ่ม เช่น การออกกำลังกายเพื่อที่จะเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายสะสมไว้ในรูปของไขมัน ร่วมกับการควบคุมอาหารโดยเลี่ยงอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ และบริโภคอาหารที่มีกากใยสูงๆ เช่น ผักใบเขียว ผลไม้ แทน

การป้องกันการเกิดโรค???

โดยปกติโรคนี้เป็นโรคที่พบในสังคมเมืองส่วนใหญ่ คือการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เนย นม ฯลฯ อาหารประเภทนี้จะให้พลังงานที่สูง ร่วมกับเป็นอาหารที่กระตุ้นการผลิตโคเรสเตอรอล และประชากรในชุมชนเมืองส่วนใหญ่มักไม่ค่อยออกกำลังกายกันโดยใช้คำอ้างยอดฮิตคือ “ไม่มีเวลา” พูดง่ายๆ คือ ขี้เกียจออกกำลังกายนั่นแหละ ดังนั้นการป้องกันโรคนี้ที่ดีที่สุด คือ การควบคุมอาหาร ลดอาหารประเภทไขมันสูง รับประทานผัก-ผลไม้ที่มีกากใยสูง ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งๆละ 30-40 นาที เพียงเท่านี้ร่างกายก็ห่างจากโรคนี้แน่นอน

บทความโดย นายคมจักร แก้วน้อย แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์