Feb042015

โรคทั่วไปที่ไม่...ธรรมดา!!!

All rights reserved by TTME-PSU

การใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันนั้น แตกต่างไปจากอดีตมาก ผู้คนมีชีวตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น แต่กลับเป็นเจ็บป่วยไม่สบายมากขึ้น!!! ปัจจุบันคนเราเป็นโรคมากขึ้นไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลไหนทั้งรัฐบาลและเอกชนก็จะเห็นว่ามีผู้ป่วยเข้าคิวรักษากันอย่างมากมาย บางโรงพยาบาลต้องนัดคิวกันข้ามวันข้ามคืน หรืออาจเป็นเดือนๆ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

การใช้ชีวิตในปัจจุบัน ผู้คนมีความเร่งรีบในการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำ กินข้าว ฯลฯ มีความวิตกกังวลตั้งแต่เข้านอน เช่น กังวลเรื่องงานพรุ่งนี้ กังวลว่าจะเข้าประชุมทันหรือไม่ จนบางคนกังวลถึงว่าจะตื่นไปทำงานไม่ทัน! อาการพวกนี้สะสมนานเข้าๆ ก็เกิดเป็นความเครียดทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิตในปัจจุบันการรับประทานอาหารก็เร่งรีบ และรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่ เพราะย่อยยากอยู่ได้นาน ทำให้ไม่ต้องรับประทานอาหารบ่อยๆ สามารถทำงานได้นานขึ้น ไม่รู้สึกหิวขณะทำงาน ทำให้ร่างกายเกิดโรคต่างๆมากมาย และโรคที่เป็นกันบ่อยและเป็นกันมากในปัจจุบันคือ โรคท้องผูก(เรื้อรัง)

อาการท้องผูก หมายถึง ภาวะที่มีความถี่ในการถ่ายอุจจาระน้อยกว่าปกติ โดยทางการแพทย์ การถ่ายอุจจาระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็จะถือว่ามีความผิดปกติ อาการท้องผูกอาจสัมพันธ์กับการถ่ายอุจจาระลำบาก ต้องใช้เวลาในการเบ่งถ่ายนานมากกว่าปกติ หรือ มีอาการเจ็บทวารหนักเวลาถ่าย มีอาการท้องผูกเกิดขึ้นนานติดต่อกันเกิน 3 เดือน จะถือว่ามีอาการท้องผูกเรื้อรัง

สาเหตุของอาการท้องผูกแบ่งออกได้เป็นสาเหตุหลักๆได้ดังนี้ 1.โรคทางกาย เช่น เบาหวาน, ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ, ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง, โรคทางระบบประสาทต่างๆ เช่น ได้รับบาดเจ็บ หรือมีโรคที่สมองหรือไขสันหลัง, โรค parkinson’s เป็นต้น 2.ยาที่รับประทานเป็นประจำ เช่น กลุ่มยาทางจิตเวช, ยาลดการบีบตัวของลำไส้ ยากันชัก, ยาลดความดันโลหิต, ยากลุ่ม NSAIDs และยากลุ่มอื่นๆ ที่มีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการท้องผูก 3.การอุดกั้นของลำไส้ เช่น มะเร็งลำไส้ ลำไส้ตีบตัน หรือ ความผิดปกติของลำไส้ 4.เกิดจากการทำงานของลำไส้ หรือกล้ามเนื้อที่ควบคุมการขับถ่ายผิดปกติ เช่น การบีบตัวของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักไม่ประสานกับการเบ่งถ่าย, การเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่น้อยกว่าปกติ, ภาวะลำไส้แปรปรวน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น การที่ผู้ป่วยเคลื่อนไหวน้อย รับประทานอาหารที่มีกากใยน้อย และมีนิสัยในการขับถ่ายที่ไม่ดี

แนวทางรักษาทางแพทย์แผนไทย การรักษาทางแพทย์แผนไทยนั้นมีทั้งการรับประทานยาตำรับ ยาสามัญประจำบ้าน(แผนไทย) และการใช้แนวทางการรักษาอื่นร่วม เช่น การนวด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น ตัวอย่างของยาสามัญประจำบ้านที่ใช้แก้อาการท้องผูก ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ยาถ่ายพรรดึก ยาธรณีสัณฑฆาต

แนวทางการปฏิบัติตัวและคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ย่อยยาก(เนื้อหมูติดมัน เนื้อวัว เป็นต้น) อาหารมันๆ อาหารทอด อาหารรสจัด อาหารหมักดอง รับประทานเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายเช่น เนื้อปลา และรับประทานผักให้มากขึ้น เช่น ตำลึง มะระขี้นก ใบบัวบก เป็นต้น และควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว นอนพักผ่อนให้เพียงพอ(ควรนอนก่อน 22.00น.) ฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลา และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

บทความโดย คมจักร แก้วน้อย นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์