Nov022012

ทานอะไรดีในแต่ละฤดู

All rights reserved by TTME-PSU
           ปัจจุบันฤดูกาลเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อนไปมาก ในแต่ละภาคก็แตกต่างกัน อย่างเช่นในประเทศไทยของเรา หน้าร้อน อุณหภูมิสูงจนทำให้มีคนตาย หน้าฝน ปริมาณน้ำมากเกินทำให้เกิดภาวะน้ำท่วม และหน้าหนาว อุณหภูมิต่ำจนติดลบ ดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการดูแลตนเองให้สอดคล้องกับฤดูกาลที่เกิดขึ้น โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้
[p align=center][/p]
[b]การดูแลตนเองในฤดูฝน[/b]

ช่วง 4 เดือนของฤดูฝนการเกิดโรคมักเกิดขึ้นเนื่องจากธาตุลมกาเริบหรือพิการ ดังนั้นการดุแลสุขภาพในหน้าฝน คือ ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสแสลงกับโรคลม เช่น รสเย็น รสเมาเบื่อ รสขม รสหอมเย็น อาหารย่อยยาก และควรรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดร้อน

อาหารที่เหมาะสาหรับฤดูฝน ได้แก่ น้าขิง เมี่ยงคา ผัดขี้เมา ผัดกะเพรา ต้มยา ต้มโคร่ง ส้มตา แกงเลียง ยาชนิดต่างๆ ทุเรียน ลาไย ลิ้นจี้ ละมุด เป็นต้น
[separator]

[b]การดูแลตนเองในฤดูร้อน[/b]

ความร้อนในช่วง 4 เดือนของฤดูร้อนจะส่งผลกระทบต่อ ธาตุไฟ และ ธาตุน้ำในร่างกาย ทำให้ ธาตุไฟกำเริบ คือ มีการเพิ่มกระบวนระบายความร้อน จึงดูแลธาตุไฟของตนเองโดยควบคุมเกี่ยวกับอุณหภูมิให้ร่างกายไม่ให้สูงมากขึ้น เช่น ไม่รับประทานอาหารรสร้อน หรือ รสมันมากเกินไป ไม่ทางานหนักเกินกาลัง สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี ทาจิตใจให้สงบ รับประทานอาหารรส เย็น และ ขม นอกจากนี้ความร้อนยังส่งผลกระทบให้ธาตุน้าในร่างกายหย่อน ทาให้ ผิวแห้ง กระหายน้า จึงควรดื่มน้าอย่างน้อย 8 แก้ว/วัน  

อาหารที่เหมาะสาหรับฤดูร้อน ได้แก่ ได้แก่น้าใบเตย น้าใบบัวบก ข้าวแช่ แกงจืดฟักเขียว แกงหน่อไม้ใบย่านาง สลัดผัก มะระทรงเครื่อง ถั่วเขียวต้ม แตงโม รากบัว ชมพู่ มะละกอ แตงไทย มะเขือเทศ สาลี่ แอปเปิล เป็นต้น


[b]การดูแลตนเองในฤดูหนาว[/b]

ช่วง 4 เดือนนี้ มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศทาให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาจเกิดการเจ็บป่วยได้ ส่วนใหญ่มักทาให้ธาตุน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิกัดเสมหะกาเริบ หย่อนหรือพิการได้ นอกจากเสมหะแล้ว ธาตุน้าอื่นๆในร่างกายก็อาจกาเริบ หย่อน หรือพิการ ได้เช่นกัน เช่น ไขข้อ มันเหลว มันข้น เลือด โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ใกล้ผิวหนังจะกระทบมากที่สุด

อาหารที่เหมาะสาหรับฤดูหนาว ความจริงแล้วอาหารที่ใช้ในฤดูฝนส่วนใหญ่ที่มีรสเผ็ดร้อนก็สามารถนามาปรุงเป็นอาหารฤดูหนาวได้ดี และควรเพิ่มอาหารดังนี้เข้าไปด้วย เช่น น้าขิง น้ามะขาม แกงส้มดอกแค แกงขี้เหล็ก แกงป่า สะเดาน้าปลาหวาน น้าพริก มะละกอ มะเขือเทศ ส้มต่างๆ มะนาว มะเฟือง เป็นต้น

ทั้งนี้การจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีได้นั้น ต้องมีการดูแลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ที่เรียกว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และหลีกเลี่ยงมูลเหตุการณ์เกิดโรคทั้ง 8 ประการ ดังนี้ 1.การรับประทานอาหารแสลง หรือ อาหารไม่สะอาด 2.การอยู่ในอิริยาบถที่ผิดปกติ 3.ได้รับความร้อนและเย็น มากเกินไป 4.อดนอน อดข้าว อดน้า 5.กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ 6.ทางานเกินกาลัง 7.ความเศร้าโศกเสียใจ และ 8.โทสะ เพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลจากความเจ็บป่วยทั้งปวง


บทความโดย
1. นายวิศรุต รัตนากรกุล 5211410063
2. นายอนุชิต รัศมี 5211410078
3. นางสาวอุดมลักษณ์ คงประสม 5211410088

รายวิชา 170-401การวินิจฉัยและการรักษาโรคกษัยและโรคลม อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เจษฎาพร บุญพ่อมี
Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์