Sep122012

เพชฌฆาตเงียบ...ไขมันในเส้นเลือด

All rights reserved by TTME-PSU
ปัจจุบันนี้สังคมไทย เต็มไปด้วยการแข่งขัน ความเร่งรีบ ประกอบกับการโฆษณา  ยุคโลกาภิวัฒน์  ข้อมูลข่าวสารไหลมาตามช่องทางต่างๆ ถึงตัวผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตและพฤติกรรม ที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องฝากปากท้องไว้กับอาหารสำเร็จรูป และอาหารจานด่วน ส่วนมาก จะมาในรูปอาหารประเภทสะดวกซื้อ จ่ายเร็ว กินอิ่ม เพราะนอกจากจะหาซื้อได้ทั่วไปแล้ว ยังถูกปากคนรุ่นใหม่ ใส่บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม พกพาสะดวก ทำให้อาหารจำพวกนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมืองที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบตะวันตก มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย จนไม่ค่อยได้ทำอะไรด้วยตนเอง ทำให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ใช้พลังงานน้อย ซึ่งทำให้มีไขมันในเส้นเลือดสูงถามหากันเป็นทิวแถว
[p align=center][/p][separator]
[b]โรคไขมันในเลือดสูง (hyperlipidemia)[/b] หรือบางครั้งจะเรียกว่าโรคไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) เป็นภาวะที่ร่างกายของเรามีระดับของไขมันในเลือดที่ผิดปกติ หรือสูงเกินไป ซึ่งนับวันจำนวนผู้ป่วยโรคนี้จะมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก และพบว่าคนไทยเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นด้วย แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนเองกำลังเป็นโรคนี้เนื่องจากไม่มีอาการแสดงให้เห็น จะรู้ตัวโดยบังเอิญก็ต่อเมื่อได้เจาะเลือดเพื่อหาระดับไขมันในเลือดเท่านั้น โรคนี้จึงเป็นเหมือน "เพชฌฆาตเงียบ" อีกโรคหนึ่ง เพราะถ้าไม่ควบคุมดูแลให้ดี จะส่งผลเสียอย่างรุนแรงกับร่างกายได้ จากการศึกษาพบว่า ระดับไขมันในเลือดมีความสำคัญอย่างมากกับการเกิดหลอดเลือดตีบตัน โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ผู้ที่มีภาวะไขมันเลือดสูง จึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือดจนเป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม เป็นต้น
[p align=center][/p]
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เสี่ยงต่อโรคไขมันในเลือดสูง ลองฟังทางนี้ดูสิค่ะ วันนี้เรามีแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวทางการแพทย์แผนไทยมานำเสนอ ซึ่งประกอบด้วย การดูแลทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ

[b]สุขภาวะทางกาย:[/b] อวัยวะต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ดีมีความแข็งแรง สมบูรณ์ ทำงานได้ตามปกติ และมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เราสามารถดูแลสุขภาพกายได้ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดูแลในเรื่องของอาหารการกินโดยการควบคุมอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง ควบคุมน้ำหนัก และเพิ่มผลไม้ที่ให้กากใยสูง  
  
จากงานวิจัยพบว่ามีสมุนไพรจำนวนไม่น้อยที่สามารถลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้ เช่น ดอกคำฝอย กระเจี๊ยบแดง ซึ่งปัจจุบันก็มีการจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดในรูปของชาชงสมุนไพร ที่สามารถรับประทานได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

[b]สุขภาวะทางจิต:[/b] สภาพจิตที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ ทำจิตใจให้เบิกบาน แจ่มใส ไม่มีความคับข้องใจหรือเกิดความขัดแย้งภายในจิตใจ ซึ่งสามารถช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีความสุข สุขภาพจิตที่ดีย่อมมีผลต่อสุขภาพทางกายด้วย

[b]สุขภาวะทางสังคม:[/b] บุคคลที่มีสภาวะทางกายและทางจิตที่สมบูรณ์ จึงสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมแห่งตนได้อย่างดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

[b]สุขภาวะทางจิตวิญญาณ:[/b] เมื่อใดที่ร่างกายว่างจากตัวตนหรือความเห็นแก่ตัว จิตวิญญาณของเราก็สูงขึ้น เรียกว่ามีพัฒนาการทางจิตวิญญาณหรือพัฒนาการทางคุณค่า จะเกิดความสุข ดื่มด่ำและปลื้มปิติเมื่อทำความดี

บทความโดย… น.ส.ศรสวรรค์ คงภักดี (5211410064) และ น.ส.ศิรดา  แย้มรัตน์ (5211410067)

รายวิชา 170-401การวินิจฉัยและการรักษาโรคกษัยและโรคลม
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เจษฎาพร บุญพ่อมี
Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์