บทความประชาสัมพันธ์

วันที่ ชื่อบทความ ประเภท
18/09/2020เรียนอะไร(แล้ว)ดีที่ ม.อ. ประชาสัมพันธ์
18/09/2020ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2563 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
24/07/2020รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ทุน Covid–19) ประชาสัมพันธ์
24/02/2020ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2562 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
11/11/2019เปิดรับสมัคร TCAS'63 รอบที่ 1 Portfolio ประชาสัมพันธ์
02/10/2019ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
27/02/2019ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2561 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
10/01/2019โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ.เพิ่มวันและเวลาทำการในวันอาทิตย์ ประชาสัมพันธ์
22/10/2018ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยการนวดรักษาอาการข้อไหล่ติด ประชาสัมพันธ์
22/10/2018ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2561 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
21/08/2018ตำราองค์ประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร ไกลโคไซด์ น้ำมันหอมระเหย กรดอินทรีย์ เรซิน บาลซัม ประชาสัมพันธ์
31/07/2018ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ ประชาสัมพันธ์
12/03/2018ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน 1 หลัง ประชาสัมพันธ์
12/03/2018ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2560 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
13/12/2017ประกาศ TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ประชาสัมพันธ์
19/10/2017โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ประชาสัมพันธ์
28/08/2017วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประชาสัมพันธ์
18/07/2017แจกฟรี! หนังสือตำรับยาบุดขาว ประชาสัมพันธ์
18/07/2017แจกฟรี! หนังสือคณาเภสัช เล่มที่ 1 : จุลพิกัด ประชาสัมพันธ์
06/07/2017แจกฟรี! หนังสือพืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง จังหวัดกะบี่ ประชาสัมพันธ์