บทความประชาสัมพันธ์

วันที่ ชื่อบทความ ประเภท
16/02/2021ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2563 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
01/12/2020โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ. จัดชุดของขวัญสุขภาพ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ประชาสัมพันธ์
15/11/2020ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3 ประชาสัมพันธ์
19/10/2020เปิดรับสมัคร TCAS'64 รอบที่ 1 Portfolio ประชาสัมพันธ์
02/10/2020เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ประชาสัมพันธ์
18/09/2020เรียนอะไร(แล้ว)ดีที่ ม.อ. ประชาสัมพันธ์
18/09/2020ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2563 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
24/07/2020รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ทุน Covid–19) ประชาสัมพันธ์
24/02/2020ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2562 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
11/11/2019เปิดรับสมัคร TCAS'63 รอบที่ 1 Portfolio ประชาสัมพันธ์
02/10/2019ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
27/02/2019ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2561 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
10/01/2019โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ.เพิ่มวันและเวลาทำการในวันอาทิตย์ ประชาสัมพันธ์
22/10/2018ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยการนวดรักษาอาการข้อไหล่ติด ประชาสัมพันธ์
22/10/2018ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2561 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
21/08/2018ตำราองค์ประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร ไกลโคไซด์ น้ำมันหอมระเหย กรดอินทรีย์ เรซิน บาลซัม ประชาสัมพันธ์
31/07/2018ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ ประชาสัมพันธ์
12/03/2018ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน 1 หลัง ประชาสัมพันธ์
12/03/2018ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2560 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
13/12/2017ประกาศ TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ประชาสัมพันธ์