บทความทั่วไป

วันที่ ชื่อบทความ ประเภท
25/11/2020
ประโยชน์ของรอยยิ้ม
ทั่วไป
10/07/2020
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ทั่วไป
15/06/2020
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ทั่วไป
11/06/2020
การดูแลเด็กในสถานการณ์ COVID-19
ทั่วไป
10/06/2020
พฤติกรรม กับ ชีวิตวิถีใหม่ : New Normal
ทั่วไป
14/05/2020
ประกาศข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563
ทั่วไป
20/01/2020
กำหนดการรับนักศึกษา TCAS'63 คณะการแพทย์แผนไทย ม.อ.
ทั่วไป
27/02/2020
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย
ทั่วไป
20/01/2020
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ทั่วไป
27/12/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS'63 รอบ 1 Portfolio
ทั่วไป
10/09/2019
เปิดคลินิกนอกเวลาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ.
ทั่วไป
29/08/2019
โครงการบริการวิชาชีพฟรีโดยนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจและดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ทั่วไป
28/06/2019
โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ประจำปี 2562
ทั่วไป
12/06/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ)
ทั่วไป
31/05/2019
ประกาศคณะการแพทย์แผนไทยรับนักศึกษา TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ) จำนวน 60 คน
ทั่วไป
22/04/2019
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศศิธร ชูศรี ที่ได้รับรางวัลจากงาน “47th International Exhibition of Inventions of Geneva”
ทั่วไป
31/03/2019
ขอเแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ฉวีวรรณ จั่นสกุล ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ทั่วไป
25/10/2018
เชิญชวนร่วมกิจกรรม "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย" ฟรี!
ทั่วไป
09/05/2018
ทางเลือกในการคลายความเครียด (ตอนที่ 1)
ทั่วไป
30/01/2018
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาอีกหนึ่งกลุ่มจาก ICT ได้รับเงินทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ จาก Startup Thailand League 2018
ทั่วไป