บทความทั่วไป

วันที่ ชื่อบทความ ประเภท
05/03/2021
คณะการแพทย์แผนไทย รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบที่ 2 จำนวน 100 คน
ทั่วไป
11/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ภายใต้โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564
ทั่วไป
03/02/2021
ประกาศโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2564
ทั่วไป
01/02/2021
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
ทั่วไป
22/01/2021
ผลของกาแฟต่อสุขภาพ
ทั่วไป
30/12/2020
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
ทั่วไป
25/11/2020
ประโยชน์ของรอยยิ้ม
ทั่วไป
10/07/2020
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ทั่วไป
15/06/2020
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ทั่วไป
11/06/2020
การดูแลเด็กในสถานการณ์ COVID-19
ทั่วไป
10/06/2020
พฤติกรรม กับ ชีวิตวิถีใหม่ : New Normal
ทั่วไป
14/05/2020
ประกาศข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563
ทั่วไป
20/01/2020
กำหนดการรับนักศึกษา TCAS'63 คณะการแพทย์แผนไทย ม.อ.
ทั่วไป
27/02/2020
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย
ทั่วไป
20/01/2020
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ทั่วไป
27/12/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS'63 รอบ 1 Portfolio
ทั่วไป
10/09/2019
เปิดคลินิกนอกเวลาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ.
ทั่วไป
29/08/2019
โครงการบริการวิชาชีพฟรีโดยนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจและดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ทั่วไป
28/06/2019
โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ประจำปี 2562
ทั่วไป
12/06/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ)
ทั่วไป