บทความทั้งหมด

วันที่ ชื่อบทความ ประเภท
05/03/2021
คณะการแพทย์แผนไทย รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบที่ 2 จำนวน 100 คน
ทั่วไป
16/02/2021ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2563 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
11/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ภายใต้โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564
ทั่วไป
03/02/2021
ประกาศโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2564
ทั่วไป
01/02/2021
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
ทั่วไป
22/01/2021
ผลของกาแฟต่อสุขภาพ
ทั่วไป
30/12/2020
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
ทั่วไป
14/12/2020
โรคที่มากับปลายฝนต้นหนาว
เวชกรรมไทย
01/12/2020โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ. จัดชุดของขวัญสุขภาพ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ประชาสัมพันธ์
25/11/2020
ประโยชน์ของรอยยิ้ม
ทั่วไป
15/11/2020ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3 ประชาสัมพันธ์
19/10/2020เปิดรับสมัคร TCAS'64 รอบที่ 1 Portfolio ประชาสัมพันธ์
02/10/2020เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ประชาสัมพันธ์
18/09/2020เรียนอะไร(แล้ว)ดีที่ ม.อ. ประชาสัมพันธ์
18/09/2020ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2563 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
24/07/2020รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ทุน Covid–19) ประชาสัมพันธ์
10/07/2020
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ทั่วไป
15/06/2020
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ทั่วไป
11/06/2020
การดูแลเด็กในสถานการณ์ COVID-19
ทั่วไป
10/06/2020
พฤติกรรม กับ ชีวิตวิถีใหม่ : New Normal
ทั่วไป