บทความทั้งหมด

วันที่ ชื่อบทความ ประเภท
25/11/2020
ประโยชน์ของรอยยิ้ม
ทั่วไป
15/11/2020ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3 ประชาสัมพันธ์
19/10/2020เปิดรับสมัคร TCAS'64 รอบที่ 1 Portfolio ประชาสัมพันธ์
02/10/2020เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ประชาสัมพันธ์
18/09/2020เรียนอะไร(แล้ว)ดีที่ ม.อ. ประชาสัมพันธ์
18/09/2020ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2563 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
24/07/2020รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ทุน Covid–19) ประชาสัมพันธ์
10/07/2020
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ทั่วไป
15/06/2020
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ทั่วไป
11/06/2020
การดูแลเด็กในสถานการณ์ COVID-19
ทั่วไป
10/06/2020
พฤติกรรม กับ ชีวิตวิถีใหม่ : New Normal
ทั่วไป
14/05/2020
ประกาศข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563
ทั่วไป
20/01/2020
กำหนดการรับนักศึกษา TCAS'63 คณะการแพทย์แผนไทย ม.อ.
ทั่วไป
27/02/2020
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย
ทั่วไป
24/02/2020ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2562 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
20/01/2020
ทางเลือกในการคลายความเครียด (ตอนที่ 2)
เวชกรรมไทย
20/01/2020
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ทั่วไป
27/12/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS'63 รอบ 1 Portfolio
ทั่วไป
11/11/2019เปิดรับสมัคร TCAS'63 รอบที่ 1 Portfolio ประชาสัมพันธ์
02/10/2019ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์