บทความทั้งหมด

วันที่ ชื่อบทความ ประเภท
19/10/2017โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ประชาสัมพันธ์
10/10/2017
แพทย์แผนไทยกับอาการปวดเข่า(1)
ผดุงครรภ์ไทย
25/09/2017
ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2560 จำนวน 3 ระบบ
ทั่วไป
31/08/2017
การอบสมุนไพร((ดี))อย่างไร ??
นวดไทย
28/08/2017วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประชาสัมพันธ์
03/08/2017
อาการแพ้ท้องกับอาหารที่อยากกินตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ผดุงครรภ์ไทย
30/06/2017
มีปัญหาเรื่องประจำเดือนจะทำอย่างไรดี? (ตอนที่ 4)
ผดุงครรภ์ไทย
18/07/2017แจกฟรี! หนังสือตำรับยาบุดขาว ประชาสัมพันธ์
18/07/2017แจกฟรี! หนังสือคณาเภสัช เล่มที่ 1 : จุลพิกัด ประชาสัมพันธ์
06/07/2017แจกฟรี! หนังสือพืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง จังหวัดกะบี่ ประชาสัมพันธ์
23/06/2017
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบุคลากรคณะการแพทย์แผนไทย
ทั่วไป
31/05/2017
“ตรีผลา”กับการลดไขมัน (2)
เภสัชกรรมไทย
27/04/2017
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยหลังการนวด
นวดไทย
29/03/2017
แพทย์แผนไทยกับสาเหตุการณ์แท้งบุตร
ผดุงครรภ์ไทย
22/03/2017
ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2559 จำนวน 3 ระบบ
ทั่วไป
17/03/2017
มีปัญหาเรื่องประจำเดือนจะทำอย่างไรดี? (ตอนที่ 3)
ผดุงครรภ์ไทย
08/02/2017
โครงการบริการวิชาชีพฟรี โดยนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 บริการนวดรักษาฟรี
ทั่วไป
31/01/2017
ฤดูหนาวกับรสชาติอาหารที่ควรรับประทาน
เภสัชกรรมไทย
16/01/2017
“ตรีผลา”กับการลดไขมัน
เภสัชกรรมไทย
29/12/2016
นวดแก้อาการท้องผูก
นวดไทย