บทความทั้งหมด

วันที่ ชื่อบทความ ประเภท
12/03/2018ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2561 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
16/10/2018
การเลือกใช้ยาสมุนไพร
เภสัชกรรมไทย
21/08/2018ตำราองค์ประกอบทางเคมีในพีชสมุนไพร ไกลโคไซด์ น้ำมันหอมระเหย กรดอินทรีย์ เรซิน บาลซัม ประชาสัมพันธ์
31/07/2018
คลอดก่อนกำหนด คืออะไร ???
ผดุงครรภ์ไทย
31/07/2018ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ ประชาสัมพันธ์
08/06/2018
ฟ้าทะลายโจร” กับอาการไอ
เภสัชกรรมไทย
09/05/2018
ทางเลือกในการคลายความเครียด (ตอนที่ 1)
ทั่วไป
30/01/2018
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาอีกหนึ่งกลุ่มจาก ICT ได้รับเงินทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ จาก Startup Thailand League 2018
ทั่วไป
28/03/2018
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
ทั่วไป
12/03/2018ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน 1 หลัง ประชาสัมพันธ์
12/03/2018ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2560 จำนวน 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์
05/02/2018
แพทย์แผนไทยกับอาการปวดเข่า(2)
เวชกรรมไทย
31/01/2018
นอนไม่หลับ ทำอย่างไรในทางการแพทย์แผนไทย
เวชกรรมไทย
30/01/2018
โครงการบริการวิชาชีพฟรี โดยนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ให้บริการนวดรักษาฟรี
ทั่วไป
29/12/2017
ท่านอนบรรเทาอาการปวดเมื่อย
เวชกรรมไทย
03/01/2018
เบญจกูล ตำรับยาประจำธาตุ ปรับธาตุให้สมบูรณ์
เวชกรรมไทย
28/12/2017
ใช้สมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย
เภสัชกรรมไทย
13/12/2017ประกาศ TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ประชาสัมพันธ์
30/11/2017
อาการตะคริวน่องในคนท้องแก้ไขอย่างไร
ผดุงครรภ์ไทย
19/10/2017โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ประชาสัมพันธ์