About

เพลงประจำคณะ

เพลงแพทย์แผนไทย

เพลงประจำคณะการแพทย์แผนไทย คือ เพลงแพทย์แผนไทย แต่งเนื้อร้องและทำนองโดย อาจารย์ปฏิญญา รัตนชล และดนตรีบรรเลงโดย คุณมานะ รักษ์วงศ์

 • น้ำ ลม ไฟ อยู่ในสมดุล
 • ธาตุดินอุ่น โอบรับ ลม น้ำ ไฟ
 • ล้วนเช่นกัน ไม่ว่าชาติพันธ์ใด
 • หากไม่สมดุล เกิดเป็นโรคภัย
 • หยั่งรากลงดิน คือบุนนาค เรา
 • ใต้ร่มเงา อุ่นของดอกศรีตรัง
 • สามัคคี พวกเราจะรวมพลัง
 • ตราบดินฝัง จะรวมกำลัง เพื่อสืบศาสตร์ของคนไทย

 • แต่ก่อนมา โบราณคนไทย มีตำรายา
 • เพื่อรักษาโรคร้ายให้หาย ร่างกายสุขเหมือนเคยเป็น
 • ถึงเงียบหาย ไม่ท้อแม้คนกะเกณฑ์
 • พวกเรา จะไม่ไหวเอน และเราจะต้องก้าวไป

 • จะกี่ปี เรามี เรามีเพื่อน เป็นกำลังใจ
 • จะฝ่าฟัน อุปสรรค ที่มีไม่คิดจะไหวหวั่น
 • เพราะนี่คือภูมิปัญญา ผ่านกาลเวลาช้านาน
 • จะคงไว้ชั่วลูกชั่วหลาน สัญญาของแพทย์แผนไทย

Read 999 times