About

ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกบุนนาค

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดให้ต้นและดอกบุนนาคเป็นต้นไม้และดอกไม้ประจำคณะการแพทย์แผนไทย เพราะบุนนาคเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุยืนนานเปรียบเสมือนกับประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของการแพทย์แผนไทย ทุกส่วนของบุนนาค มีประโยชน์ทางยา โดยเฉพาะเกสรดอกบุนนาคจัดอยู่ในพิกัดของเกสรทั้งห้า ทั้งเจ็ด และทั้งเก้า มีรสยาสุขุม สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบของตำรับยาที่เตรียมขึ้นใช้กับทุกเพศทุกวัยได้ เปรียบเสมือนกับประโยชน์ของการแพทย์แผนไทยที่ได้ช่วยเหลือคนไทยในด้านการดูแล รักษา ฟื้นฟูและป้องกันสุขภาพให้กับคนไทยทุกเพศทุกวัยมาช้านาน

บุนนาค (boon-nak)

ชื่อวิทยาศาสตร์:
Mesua ferrea L.
ชื่อวงศ์:
Calophyllanceae
ชื่ออื่นๆ:
ก๊าก่อ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ก้ำก่อ ปะนาคอ (มาเลย์-ปัตตานี) สารภีดอย (เชียงใหม่) Indian rose chestnut tree, Iron wood
ลักษณะ:
เป็นพืชยืนต้น สูง 15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง เรือนยอดเป็นพุ่มทึบรูปกรวยคว่ำ ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดงเข้มสวยงาม สีคล้ายยอดมะม่วงอ่อน ใบเดี่ยวรูปเรียวยาวแคบ ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มด้านล่างสีเขียวอ่อนเกือบขาว ดอกออกเป็นช่อๆ ละ 3-4 ดอก กลีบดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนเกสรตัวผู้มีจำนวนมากกระจุกเป็นฝอยสีเหลืองสดใส ดอกมีกลิ่นหอม

Read 999 times