หน้าหลัก : คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • อาจารย์
 • นักศึกษา
 • บุคลากร
 
ประกาศให้นักศึกษทุกระดับทุกชั้นปีเข้าทำแบบประเมินในปีการศึกษา 2/2557

ประกาศให้นักศึกษทุกระดับทุกชั้…

เผยแพร่เมื่อ 24 มี.ค. 2558

เปิดรับมัครนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก

เปิดรับมัครนักศึกษา ป.โท และ ป…

เผยแพร่เมื่อ 24 เม.ย. 2558

ลูกประคบกับการรักษาโรค

ลูกประคบกับการรักษาโรค…

เผยแพร่เมื่อ 29 เม.ย. 2558

โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น…

เผยแพร่เมื่อ 4 ก.พ. 2558

ความเชื่อโบราณกับการเลี้ยงเด็กทารก

ความเชื่อโบราณกับการเลี้ยงเด็ก…

เผยแพร่เมื่อ 25 มี.ค. 2558

Latest News Post

PrevNext

Annuosments

สาส์นจากคณบดี

Dean Talk

Quick Links

 • PSU-Webmail
 • Edoc PSU
 • MIS-DSS
 • LMS@PSU
 • SIS
 • TMM