หน้าหลัก : คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • อาจารย์
 • นักศึกษา
 • บุคลากร
 
สมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้ : โกงกางใบเล็ก

สมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้ : โกงกาง…

เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ย. 2557

แช่เท้าเพื่อสุขภาพ

แช่เท้าเพื่อสุขภาพ…

เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ย. 2557

Students of the Thai Cultural Camp 2014 visit TTM

Students of the Thai Cultural …

เผยแพร่เมื่อ 8 ส.ค. 2557

คุณประโยชน์ของผลไม้ที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา

คุณประโยชน์ของผลไม้ที่ธรรมดาแต…

เผยแพร่เมื่อ 7 ส.ค. 2557

การส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอด ด้วยการแพทย์แผนไทย

การส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอด …

เผยแพร่เมื่อ 4 มี.ค. 2557

Latest News Post

PrevNext

Annuosments

สาส์นจากคณบดี

Dean Talk

Quick Links

 • PSU-Webmail
 • Edoc PSU
 • MIS-DSS
 • LMS@PSU
 • SIS
 • TMM