หน้าหลัก : คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  
เรียนอะไร(แล้ว)ดีที่ ม.อ.

เรียนอะไร(แล้ว)ดีที่ ม.อ. …

เผยแพร่เมื่อ 18 2563

ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2563 จำนวน 3 ระบบ

ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประ…

เผยแพร่เมื่อ 18 2563

การดูแลเด็กในสถานการณ์ COVID-19

การดูแลเด็กในสถานการณ์ COVID-1…

เผยแพร่เมื่อ 11 2563

พฤติกรรม กับ ชีวิตวิถีใหม่ : New Normal

พฤติกรรม กับ ชีวิตวิถีใหม่ : N…

เผยแพร่เมื่อ 10 2563

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและข…

เผยแพร่เมื่อ 15 2563

What's New

Annuosments


สาส์นจากคณบดี

Dean Talk

Quick Links

 • Hospital
 • PSU-Webmail
 • Edoc PSU
 • MIS-DSS
 • SIS
 • LMS@PSU
 • TMM
 • km
 • South Herbal
 • Herbal Garden
 • แบบฟอร์ม
 • e-meeting