หน้าหลัก : คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  
ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ระบบ

ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประ…

เผยแพร่เมื่อ 2 2562

เปิดคลินิกนอกเวลาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ.

เปิดคลินิกนอกเวลาโรงพยาบาลการแ…

เผยแพร่เมื่อ 10 2562

โครงการบริการวิชาชีพฟรีโดยนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจและดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

โครงการบริการวิชาชีพฟรีโดยนักศ…

เผยแพร่เมื่อ 29 2562

นาฬิกาชีวิต (BODY Clock)

นาฬิกาชีวิต (BODY Clock)…

เผยแพร่เมื่อ 8 2562

ทำอย่างไรให้นอนหลับ(สนิท)?

ทำอย่างไรให้นอนหลับ(สนิท)?…

เผยแพร่เมื่อ 8 2557

What's New

Annuosments


สาส์นจากคณบดี

Dean Talk

Quick Links

 • Hospital
 • PSU-Webmail
 • Edoc PSU
 • MIS-DSS
 • SIS
 • LMS@PSU
 • CLPD
 • TMM
 • km
 • Herbal Garden
 • แบบฟอร์ม