หน้าหลัก : คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประเมินภาคการศึกษา 2/2560 จำนวน 3 ระบบ

ประกาศให้นักศึกษาเข้าทำระบบประ…

เผยแพร่เมื่อ 12 มี.ค. 2561

ทางเลือกในการคลายความเครียด (ตอนที่ 1)

ทางเลือกในการคลายความเครียด (ต…

เผยแพร่เมื่อ 9 พ.ค. 2561

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)…

เผยแพร่เมื่อ 28 มี.ค. 2561

นอนไม่หลับ ทำอย่างไรในทางการแพทย์แผนไทย

นอนไม่หลับ ทำอย่างไรในทางการแพ…

เผยแพร่เมื่อ 31 ม.ค. 2561

ท่านอนบรรเทาอาการปวดเมื่อย

ท่านอนบรรเทาอาการปวดเมื่อย…

เผยแพร่เมื่อ 29 ธ.ค. 2560

Latest News Post

PrevNext

Annuosments


สาส์นจากคณบดี

Dean Talk

Quick Links

  • Hospital
  • PSU-Webmail
  • Edoc PSU
  • MIS-DSS
  • LMS@PSU
  • CLPD
  • SIS
  • TMM
  • e-service