หน้าหลัก : คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • อาจารย์
 • นักศึกษา
 • บุคลากร
 
วิดีโอบรรยายการพัฒนาแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วิดีโอบรรยายการพัฒนาแพทย์แผนไท…

เผยแพร่เมื่อ 22 ก.ค. 2557

พืชสมุนไพร:ความเชื่อในการเลือกใช้ตามภูมิปัญญาชาวใต้

พืชสมุนไพร:ความเชื่อในการเลือก…

เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ค. 2557

สาระความรู้จากการจัดโครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน ครั้งที่ 2

สาระความรู้จากการจัดโครงการภูม…

เผยแพร่เมื่อ 2 ก.ค. 2557

เบาหวานรักษาได้ด้วยสมุนไพร

เบาหวานรักษาได้ด้วยสมุนไพร…

เผยแพร่เมื่อ 2 ก.ค. 2557

คลินิกเต้านม โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ.

คลินิกเต้านม โรงพยาบาลการแพทย์…

เผยแพร่เมื่อ 15 พ.ค. 2557

Latest News Post

PrevNext

Annuosments

สาส์นจากคณบดี

Dean Talk

Quick Links

 • PSU-Webmail
 • Edoc PSU
 • MIS-DSS
 • LMS@PSU
 • SIS
 • TMM